HuisrEgEls

Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand van andere bezoekers en medewerkers van Stichting Stadskabaal.

Blijf thuis als je verkouden bent of klachten ervaart.

Stichting Stadskabaal behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen.

Stichting Stadskabaal behoudt zich het recht voor om het evenementenbeleid te allen tijde aan te passen.

Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.

Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.

Wapens zijn ten strengste verboden. Wees verstandig en laat alle voorwerpen thuis die gezien kunnen worden als wapens. Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.

Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom de locatie.

Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico.

Om de veiligheid van de bezoekers ten alle tijden te kunnen garanderen en om de in-en uitstroom soepel te laten verlopen, geldt na het scannen van je ticket de regel: binnen is binnen.

Stichting Stadskabaal is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.

Het is verboden om (semi)professionele fotoapparatuur mee te nemen naar Los in het Bos, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie. Een gewone (digitale) camera of een GoPro zijn wel toegestaan. Selfiesticks zijn niet toegestaan.

Het gebruik of op zak hebben van (soft) drugs is niet toegestaan bij Los in het Bos.

Bij bezoek aan Los in het Bos ga je akkoord met het feit dat er foto- en video opnames worden gemaakt.

Het is niet toegestaan een paraplu mee te nemen. Tenzij anders aangegeven in verband met slecht weer.

Stichting Stadskabaal is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk.

Stichting Stadskabaal is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging.

Stichting Stadskabaal kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Stichting Stadskabaal of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.